Άδειες, νομιμοποιήσεις και σχετικές διαδικασίες

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση φακέλων και την έκδοση αδειών από τις περισσότερες υπηρεσίες.
Οι παρακάτω αδειοδοτήσεις είναι ενδεικτικές αλλά κατόπιν επικοινωνίας μπορούμε να διεκπεραιώσουμε αδειοδοτικές υπηρεσίες και σε άλλες υπηρεσίες
©2015 Stavros Dimopoulos