Διαχείρηση Έργων & Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Εμπειστευτείτε μας για την διαχείρηση των έργων και τον επιδοτούμενων προγραμμάτων. Με τον σωστό προγραμματισμό και σύσταση φακέλου αυξάνουμε στο μέγιστο τις πιθανότητες να επιδοτηθείτε.

Διαχείρηση έργου

Χρονικός προγραμματισμός

Η μελέτη χρονικού προγραμματισμού σας δίνει μια ακριβή εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του κάθε έργου καθώς και κάθε τμήματος του έργου. Έτσι μπορείτε να κάνετε το πρόγραμμά σας για την αξιοποίηση της επένδυσής σας.
Στην μελέτη χρονικού προγραμματισμού λαμβάνονται υπ'όψιν όλες οι έργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και ο τυπικός χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωσή τους.
Συνήθως λαμβάνεται υπ'όψιν και κάποιο χρονικό διάστημα καθυστερήσεων λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας στην αγορα εξεζητημένων υλικών ή εξειδικευμένου προσωπικού, κτλ.

Προϋπολογισμός

Σύνταξη προϋπολογισμού

Συντάσσουμε τον προϋπολογισμό για το έργο σας ώστε να γνωρίζετε από πριν τι θα σας κοστίσει.
Ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πραγματικές τιμές βάση της εμπειρίας μας αλλά και προσφορών.

expert

Επιδοτούμενα προγράμματα

Τα επιδοτούμενα προγράμματα σας δίνουν την δυνατότητα να υλοποιήσετε τις ιδέες σας οικονομικά.
Υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες.
Το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'οίκον" σας δίνει την δυνατότητα να βελτιώσετε ενεργειακά την κατοικία σας με επιδότηση που φτάνει το 70%.
Για τους επαγγελματίες, προανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με επιδότηση από 50% έως 100%.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

©2015 Stavros Dimopoulos